Nehéz helyzetben lévő, gyermeküket egyedül nevelő édesanyák segítése a közösség erejével

Bővebben

Egész-ség és gyógyulás

Előadó: Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke Február közepén Steinbach József püspök tartott előadást Nagykanizsán „Egész-ség és gyógyulás” címmel. Az  alapige a következő volt: “Én vagyok az Úr, a te gyógyítód”  2 Mózes 15,22 Ez alapján három részre tagolható az előadás: Valóság egészleges értelmezése: “Én vagyok az Úr”. Ez ember egészségének értelmezése: “a te”, a gyógyulás egészleges értelmezése: “gyógyítód”. I. A valóság egészleges értelmezése A világ értelmezése a transzcendens figyelembe vétele nélkül nem lehet egész. Mai gondolkodásunkból hiányzik a transzcendens. Ezért tűnik az élet értelmetlennek. A keresztyén világértelmezés szerint az élet forrása az Úr. (36. zsoltár). Isten elküldte az Ő egyszülött Fiát, aki megváltott minket. A hitvallás nélkülözhetetlen az egész világ  értelmezéséhez. Nem elég az empirikus elmélet. A természettudományok, mint biológia, fizika, kémia nagyon fontosak. Sok dolgot meg lehet érteni általuk. Mindezeken a mérhető tudományokon túl azonban ott van a transzcendens. Ma azt mondják, ami nem mérhető,  az nem tudomány… a bölcsészet, a hit, a transzcendens világ nem több, mint egy szubjektív lila köd… csak éppen ezek nélkül a valóság nem egész. Ezzel együtt kerek a világ. Fontos tehát, hogy megvalljuk a hitünket. Mert így teljes az élet. II. Az ember egész-ségének értelmezése Test, lélek és szellem egymástól elválaszthatatlan. Bibliai antropológia értelmezése szerint: sarx: hústest. Porból vétettünk, porrá leszünk. Ez a hústest, amely halálunk után elmúlik. pszüché: testben lévő lélek, csak a testtel együtt létezik. A pneuma: a Szentlélek, amely élteti az embert. Minden lélegzetünket jelenti. A szoma: az ember alakteste, személyazonossága: lelki test, megdicsőült test. Mindezek egységeként jön létre egy olyan test, amely örök. Az ember önmagához kötött: nem tud kilépni önmagából, viszont túl tud lépni önmagán. A centrumot ki tudja helyezni önmagán kívül. Szükségünk van egymásra. Az ember a környezetéhez kötött: az életteret jelenti, amely körülvesz bennünket. “Műveld és őrizd.”  Benne van a fejlődés és a hatalom gyakorlás lehetősége. A földdel és egymással is így kellene bánnunk: használd, de ne használd ki. Sokat beszélünk róla, de nagyon keveset teszünk azért, hogy a jövő nemzedéknek is élhető legyen a föld. Einstein az őrültséget így fogalmazta meg: mindig ugyanazt tenni, és várni, hogy az eredmény más lesz… Az ember a történelemhez kötött: bele születünk a világba, a nemzetbe, a családba. Ez határozza meg az identitásunkat. Az elődök, a tradíciók,...

Bővebben